Je kan mee doen met de cursus op locatie als je de onderstaande vragen met NEE kunt beantwoorden.

Als je een vraag met JA is beantwoord, neem dan contact op met mij en dan zoeken we samen naar een goede oplossing.

Vragenlijst

1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee

2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee

3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. hoesten, kuchen of niezen ;
b. koorts (38⁰C of hoger);
c. kortademigheid.

4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee

5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee

6. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
a. (neus)verkoudheid, of loop neus;
b. keelpijn;
c. hoofdpijn met onbekende oorzaak;
d. moeheid met onbekende oorzaak;
e. diarree of buikklachten met onbekende oorzaak.

Op één van bovenstaande vragen een JA? Als dat het geval is, kan je met mij contact opnemen.